ผบก.ภ.จว.สระบุรี เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สภ.พระพุทธบาท

วันนี้ 1 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี , พ.ต.อ.ศุภากรณ์ จันทาบุตร รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี ,พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พ.ต.อ.สุบรรณ โชคพิมพา ผกก.สภ.พระพุทธบาท,ข้าราชการ ตร.สภ.พระพุทธบาท พร้อมด้วย นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท , จนท.ฝ่ายปกครอง ,นางนวพร ตั้งชัยวรรณา กต.ตร.สภ.พระพุทธบาท ,เทศบาลเมืองพระพุทธบาท,รพ.พระพุทธบาท, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหัวหน้าชุมชน /ประชาชน ชุมชนศรีรักษา ชุมชนประชาบำรุง

ร่วมพิธีเปิด “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” ตำรวจภูธรภาค 1 โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัด ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ ชุมชุนศรีรักษา-ชุมชนประชาบำรุง (ป่าช้าตาลอย) ม.6 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร