ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ
ผบก.ภ.จว.สระบุรี

พ.ต.อ.ยุทธนา จอนขุน รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.6)
พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี (สบ.7)