พื้นที่รับผิดชอบสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

อำเภอพระพุทธบาท มีพื้นที่ทั้งหมด 287.1 ตร.กม (110.8 ตร.ไมล์) มีประชากร (ปี2564) 64,462 คน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท รับผิดชอบ 9 ตำบล 68 หมู่บ้าน ได้แก่

 • 1.ตำบลพระพุทธบาท
 • 2.ตำบลขุนโขลน
 • 3.ตำบลธารเกษม
 • 4.ตำบลนายาว
 • 5.ตำบลพุคำจาน
 • 6.ตำบลเขาวง
 • 7.ตำบลห้วยป่าหวาย
 • 8.ตำบลพุกร่าง

หน่วยบริการประชาชนตำบล จำนวน 5 หน่วย

 • 1.หน่วยบริการประชาชนตำบลธารเกษม
 • 2.หน่วยบริการประชาชนตำบลนายาว
 • 3.หน่วยบริการประชาชนตำบลพุคำจาน
 • 4.หน่วยบริการประชาชนตำบลพุกร่าง
 • 5.หน่วยบริการประชาชนตำบลห้วยป่าหวาย