สภ.พระพุทธบาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน สภ.พระพุทธบาท ร่วมกิจกรรมจิตอาสาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

สภ.พระพุทธบาท ออกตรวจเยี่ยมช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (น้ำท่วม)

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน สภ.พระพุทธบาท ออกตรวจเยี่ยมช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (น้ำท่วม)

ผบก.ภ.จว.สระบุรี เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สภ.พระพุทธบาท

วันนี้ 1 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี , พ.ต.อ.ศุภากรณ์ จันทาบุตร รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี ,พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช รอง ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พ.ต.อ.สุบรรณ โชคพิมพา ผกก.สภ.พระพุทธบาท,ข้าราชการ ตร.สภ.พระพุทธบาท พร้อมด้วย นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท , จนท.ฝ่ายปกครอง ,นางนวพร ตั้งชัยวรรณา กต.ตร.สภ.พระพุทธบาท ,เทศบาลเมืองพระพุทธบาท,รพ.พระพุทธบาท, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ และหัวหน้าชุมชน /ประชาชน ชุมชนศรีรักษา ชุมชนประชาบำรุง

ร่วมพิธีเปิด “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” ตำรวจภูธรภาค 1 โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน หมู่บ้าน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัด ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ ชุมชุนศรีรักษา-ชุมชนประชาบำรุง (ป่าช้าตาลอย) ม.6 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ผบก.ภ.จว.สระบุรี เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของ สภ.พระพุทธบาท

สภ.พระพุทธบาท เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ชุมชนรวมใจพัฒนา ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.64 เวลา 17.00 น. พ.ต.อ.สุบรรณ โชคพิมพา ผกก.สภ.พระพุทธบาท, พ.ต.ท.อนันต์ พึ่งสกุล รอง ผกก.ป.สภ.พระพุทธบาท, พ.ต.ท.ยงยุทธ สิมมะลา สวป.สภ.พระพุทธบาท ,ข้าราชการตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.พระพุทธบาท พร้อมด้วย นายศักดาพจน์ จันทรภิวัฒน์ ปลัดอำเภอพระพุทธบาท และประชาชนชุมชนรวมใจพัฒนา ม.9 ต.ขุนโขลนฯ
ได้ร่วมเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(ปักกลด) สภ.พระพุทธบาท ณ ชุมชนรวมใจพัฒนา (ขุนโขลน) ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนทุกมิติ โดยร่วมกันทุกภาคส่วน ตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ผบช.ภ.1 และ ผบก.ภ.จว.สระบุรี ซึ่งได้มีการพบปะพูดคุยกับประชาชนในชุมชนดังกล่าว ถึงปัญหายาเสพติดในชุมชน , รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และได้แจกจ่ายคู่มือประชาชน รวมถึงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งให้บริการตัดผมให้กับประชาชนในชุมชนดังกล่าว..

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน สภ.พระพุทธบาท เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ชุมชนรวมใจพัฒนา ม.9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) สภ.พระพุทธบาท

วันที่ 2 พ.ย.63 เวลา 14.00 พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.สภ.พระพุทธบาท, พ.ต.ท.ยงยุทธ รักสัตย์ รอง ผกก.สส.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ ตร.สภ.พระพุทธบาท, กต.ตร.สภ.พระพุทธบาท ,อำเภพระพุทธบาท , ม.ทบ.18 , สาธารณสุข อ.พระพุทธบาท,เทศบาลเมืองพระพุทธบาท และ ประชาชนชุมชนศรีรักษา(ป่าช้าตาลอย)ฯ
ร่วมพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) สภ.พระพุทธบาท ณ ชุมชนศรีรักษา (ป่าช้าตาลอย)ม.8 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน ทุกมิติ โดยร่วมกันทุกภาคส่วน ตามนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ผบช.ภ.1 และ ผบก.ภ.จว.สระบุรี
ได้รับการตอบรับและร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี


โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) สภ.พระพุทธบาท

ข้าราชการตำรวจ สภ.พระพุทธบาท ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันนี้ (21 ต.ค.63)เวลา 07.30 น.พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.สภ.พระพุทธบาท พร้อมข้าราชการ ตร.สภ.พระพุทธบาท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล,พิธีวางพานพุ่ม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน ข้าราชการตำรวจ สภ.พระพุทธบาท ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันนี้ (17 ตุลาคม 2563 ) เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.สภ.พระพุทธบาท นำข้าราชการตำรวจ สภ.พระพุทธบาท พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง,นางนวพร ตั้งชัยวรรณา,ส.ต.ต.นรเสฏฐ์ เจริญฤทธิ์ศักดิ์ , ส.จ.ประยุทธ วุฒิโสภากร และหน่วยงานราชการ – ภาคเอกชน , ประชาชน
ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยจัดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและอ่านสารของ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ,กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สภ.พระพุทธบาท

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2563

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ปิดความเห็น บน 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร