ผู้บังคับบัญชา

พันตำรวจเอก โกมล  กลิ่นประชุม

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

 

พันตำรวจโท ประกอบ  เกิดพุ่ม

รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท

 

พันตำรวจโท สายัณห์  ควบคุม

รองผู้กำกับการงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาท